Stichting Muziek op schoot
Docentenpagina    
Kinderopvang
Opleidingen           
Nieuwsbrief
MoSBloG              
Vacatures
Huisregels   
Links    
Contact
STIJN ZOEKT ZIJN STEM
De Stichting Muziek op Schoot
Contact
De stichting heeft ten doel om kinderen beneden vier jaar kansen te bieden om hun muzikale mogelijkheden optimaal te ontplooien en te ontwikkelen, teneinde een gezonde en brede basis te leggen waarop voortgebouwd kan worden. Overdracht vindt daarbij op natuurlijke wijze plaats door muzikaal spel te integreren in de dagelijkse routine van gezins- en andere opvoedingssituaties in de vroeg- en voorschoolse educatie waarbij nadrukkelijk aandacht geschonken wordt aan cultuuroverdracht.

De stichting wil dit doel (eventueel in samenwerkingsverbanden of allianties) verwezenlijken door:

a. Verwerven en verspreiden (via alle mogelijke middelen) van kennis en informatie over muziek in de zwangerschap en muziek met jonge kinderen van nul tot vier jaar in het algemeen en in het werken met muziek in groepsverband in het bijzonder, zowel nationaal als internationaal.

b. Het ontwikkelen, verspreiden en archiveren van leermiddelen en cursus- en documentatiemateriaal, het uitgeven van alle mogelijke publicaties via alle bestaande en toekomstige (digitale) middelen

c. Het opleiden, trainen en informeren van volwassenen in het werken met jonge kinderen en muziek

d. Het initiëren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek

MoSBloG
Links
Vrienden van St. MoS
Annie Langelaar
Huisregels
copyright © 2008-2009 Stichting Muziek op Schoot ® KvK nr. 08187119