Stichting Muziek op schoot
Docentenpagina    
Kinderopvang
Opleidingen           
Nieuwsbrief
MoSBloG              
Vacatures
Huisregels   
Links    
Contact
MoSBlog Archief
MoSBloG

Januari 2011

Bent u ook in de juiste stemming? Goede voornemens voor 2011? Opnieuw beginnen? Eindelijk eens dat doen waar u steeds maar niet aan toekwam in 2010?

In 2010 hebben velen hun stem laten horen. Niet alleen in het kader van de bezuinigingen op cultuur en het verhogen van de BTW maar hopelijk ook bij het voorlezen en het zingen aan de hand van het muzikale prentenboek “Stijn zoekt zijn stem”. Wanneer je je stem gevonden hebt kan je die je hele leven lang gebruiken. Lastig wanneer je in een tijd geboren bent waar door muziek, dans, kunst en cultuur gewoon een streep wordt gezet. We mogen het zelf uitzoeken, geen ondersteuning, geen aanmoediging niets ….  Het belang van cultuur .. och waar hebben we het over!

Hoe anders gaat het bij de muziek educatielessen met ouders en jonge kinderen. Daar wordt het leren zingen en spreken professioneel begeleid en gaan alle kinderstemmetjes klinken. In januari 2011 zullen vele Muziek op Schootdocenten, bijvoorbeeld tijdens de voorleesdagen van 19 tot 29 januari gebruik maken van het boek “Stijn zoekt zijn stem”. Het prachtige boek en de kleurige illustraties lenen zich prima voor interactief voorlezen. Voorlezen, praten over de inhoud, de bijbehorende liedjes zingen, de activiteit samen doen en natuurlijk experimenteren met het geluid van je stem. Wanneer je dan die blijde gezichtjes ziet en de kinderen met de attributen uit het verhaal aan de slag gaan en dan “hun stem vinden” en nog wat later alle liedjes mee gaan zingen…. het zijn hele mooie taferelen. Laten we hopen dat er veel samenwerkingsverbanden ontstaan tussen bibliotheken, kunstencentra en/of bevoegde Muziek op Schoot docenten.

Ja… Muziek op Schoot docent is, nog steeds, een vak apart. Op You-tube staan inmiddels vele fragmenten van korte lessituaties. De docent met kennis van zaken haal je er meteen uit. Veel mensen liften mee op het succes van Muziek op Schoot. Ze gebruiken de naam Muziek op Schoot en realiseren zich niet dat deze beschermd is. Daarnaast denken ze de werkwijze toe te passen maar het blijft steken bij het liedjes zingen en het “rammen op een metallofoon’” zoals ik dan lees in een reactie op zo een filmpje op internet. Jammer.. want ook met jonge kinderen kan er kwalitatief gemusiceerd worden.

Bevoegde Muziek op Schoot docenten hebben vele competenties ontwikkeld: ze beheersen de theorie over (muzikale en algehele) ontwikkeling van kinderen, hebben pedagogische en didactische vaardigheden in het begeleiden van het muzikale leerproces van jonge kinderen en hun ouders, en blijven zich op professioneel vlak ontwikkelen. Zij weten precies hoe met de activiteiten aan te sluiten bij de ontwikkeling, leeftijd en interesses van de kinderen. Het is reuze gezellig gedurende de muzieklessen, er wordt volop gemusiceerd en er wordt een stevige basis gelegd voor een leven lang actief bezig zijn met muziek. Dit in schril contrast tot wat “onze regering” blijkbaar als de toekomst van deze kinderen ziet op cultureel gebied. Zij geloven dat muziek- en cultuur educatie “vanzelf” plaatsvindt. Maar niets is minder waar.

Musici krijgen het nog moeilijker dan ze het al hadden. Veel uren maken voor een minimumloontje. Het zal steeds lastiger worden om, als instrumentalist, in de muziek je brood te verdienen.

Wat dat betreft zouden vele musici er goed aan doen om de stap te zetten naar een stukje na- en bijscholing!

Het werken met jonge kinderen en muziek heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Dat heeft, niet in de laatste plaats, te maken met het feit dat het “zo gemakkelijk lijkt”en het er steeds “zo schattig uitziet”, met die kleintjes. Natuurlijk is het leuk om met de 0-4 jarigen te werken alleen….  muziekeducatie dient meer te zijn dan schattig en leuk! Je hebt als musicus aardig wat extra competenties nodig om een goede docent voor deze jonge kinderen te zijn.  

In 2010 is de docentenopleiding Muziek op Schoot officieel als POST HBO opleiding geregistreerd via het CPION. Ook de merknaam “Muziek op Schoot” is vastgelegd (Merkecht Breda) om het intellectueel eigendom te beschermen. Voor alle musici die zich verder willen ontwikkelen en affiniteit hebben met het muzikaal werken met jonge kinderen: meldt u aan voor de docentenopleiding Muziek op Schoot. De opleiding start in september 2011 in Utrecht. Er wacht u een inspirerend jaar met veel verdieping en, ook niet onbelangrijk, er is werk genoeg in deze sector!

 Jaren geleden produceerden we een video om te laten zien wat Muziek op Schoot inhield ……. Na jaren blijkt steeds weer:  Muziek op Schoot is veel meer dan muziek!

Willen we de muziek en de cultuur voor de komende generatie behouden dan zullen we aan de slag moeten en onze stem laten horen.

In mijn MoS-lessen doen de kinderen dat erg graag met allerlei verschillende activiteiten rondom het liedje “Laat je stem eens horen”. Ze toeteren, sissen, kwaken, zingen. Er zijn vele variaties mogelijk in tekst en activiteiten.

                                                    

                                   

Om daar nog maar eens een soort motto toe te voegen, wat mij vanuit mijn kinderjaren is bijgebleven:

 

Come boys the world wants mending

Let none sit down and rest;

But set to work like heroes

And nobly do our best;

Do what you can for fellowmen

With honest heart and true

Much may be done by everyone;

there’s work for all to do.

 (W. Shakespeare)

 

Voor iedereen een jaar van muzikale verdieping en toenadering gewenst!

Laten we dit jaar onze stemmen laten horen en met en door de muziek de ander tegemoet treden.

 

Margré van Gestel

***************************************************************************************************************************

November 2010

De feestmaanden zijn in aantocht en de Stichting Muziek op Schoot heeft ook wat te vieren!  

Op 2 oktober 2010 werd het muzikale prentenboek “Stijn zoekt zijn stem“ en de Engelse versie van dit prentenboek: “Vince finds his voice” tijdens de muziekmanifestatie van de Gehrels Vereniging in het muziekgebouw aan het IJ gepresenteerd.

Inmiddels stromen de leuke anekdotes binnen van Mos docenten en ouders die het boek gebruiken. In mijn Muziek op Schoot les met de jongste peuters waren de buizen (boomwhackers) zo interessant dat de kinderen hun stem al gevonden hadden voor ik er erg in had. Ze hebben allemaal hun stem laten horen en er is getoeterd en gezongen dat het een lieve lust was! De les daarop lukte het de jongste peuters om wat meer concentratie op te brengen en kon het boek helemaal uitgelezen worden. Waarna de kinderen hun eigen feestje bouwden met de attributen zoals ze in het prentenboek voorkomen. Vooral de trechter en de buizen zijn favoriet. Voor de kinderen zal het een leuke verrassing zijn wanneer ze het prentenboek in hun schoen vinden, zo medio december!

Aan het volgende heuglijke feit is een traject van 20 jaar ontwikkelingswerk in het kader van muziekeducatie voor jonge kinderen vooraf gegaan. Op 12 november heeft het bestuur van de Stichting CPION (het Centrum voor Post Initieel onderwijs) het advies van de toetsingscommissie tot registratie van de docentenopleiding Muziek op Schoot als register opleiding positief overgenomen. Als gevolg hiervan komt de docentenopleiding Muziek op Schoot nu in aanmerking voor het officiële diploma van de Stichting Post-HBO Nederland. Voorwaar een felicitatie en een feestje waard. In de loop van 20 jaar is de inhoud van de opleiding steeds verbreed en verdiept. Er zijn nieuwe lesonderdelen en onderwerpen aan de opleiding toegevoegd. Binnen de opleiding worden nu meer praktijklessen gegeven dan in de beginjaren. Onderwerpen als overgangen in een les en progressie binnen de cursussen zijn in de loop van de laatste jaren vaste onderdelen in de opleiding geworden. Ook toelatingseisen, examens en studiebelasting hebben in de loop der tijd veel veranderingen ondergaan.

Een team van muziekpedagogen heeft hier zeer veel (vrije) tijd en energie ingestopt, maar met een fantastisch resultaat! Dames gefeliciteerd!

De groep musici en pedagogen die het afgelopen jaar de docentenopleiding hebben gevolgd hebben regelmatig gezucht en gesteund, de eisen die gesteld worden zijn hoog en de feedback gedegen. Aan de andere kant hebben ze zoveel kennis en vaardigheden opgedaan en zoveel mooie muzikale momenten met de kinderen beleefd, dat ze van mening zijn dat de tijd en de energie die ze erin geïnvesteerd hebben hun al heel wat heeft opgeleverd. Ze staan te springen om, met het diploma in de hand, aan de slag te gaan en de muziekeducatie met jonge kinderen aan te bieden in kunstencentra, binnen hun eigen bedrijf, via kruisverenigingen of als muziekdocent binnen een kinderdagverblijf.  

Muziek op Schoot…. Natuurlijk!

Margré van Gestel

Docentenopleiding Muziek op Schoot 2010

********************************************************************************************

Mos Blog oktober 2010

 

Muziekmanifestatie aan het IJ

en de presentatie van het muzikaal prentenboek “Stijn zoekt zijn stem”.

Niet weten waar je naar toegaat maar wel weten waar je bent, is een uitspraak die, in de jaren 80 van de vorige eeuw, velen wakker geschud heeft. Toen het bestuur van de Stichting Muziek op Schoot aan de reis met het muzikale prentenboek begon wisten we waar we waren, er was een idee, maar we wisten niet precies waar we heen zouden gaan, laat staan waar we zouden eindigen.

Zo ervaar ik nu het traject dat we afgelegd hebben om muziek educatie voor jonge kinderen “op de kaart te zetten”, als een avontuurlijke maar waardevolle reis. Waren we in 1988 nog vertrouwd met het gegeven dat muziek met jonge kinderen hoofdzakelijk in het gezin plaatsvond, langzaam maar zeker begonnen de veranderingen in de maatschappij hun sporen na te laten op zowel de mate waarin, als de manier waarop er in huiselijke kring gezongen, gespeeld en bewogen werd. Dit heeft, mede onder invloed van de media en het internet, in de afgelopen twintig jaar, een heel andere invulling gekregen.

We hebben tijdens onze reis gemerkt dat het maar ten dele waar is dat muzikale ontwikkeling bij kinderen vanzelf gaat. De realiteit is anders. Wij, als volwassenen, blijken ons te moeten inspannen om de muziek, het spel en de beweging bij de kinderen te brengen, in de thuissituatie en in de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Wij dienen veel aan de kinderen (en de verzorgers) aan te reiken en hen de ruimte te bieden om kennis te maken met muziek, zodat ze daarna zelf muzikaal kunnen gaan spelen en zingen.

Voor de Stichting Muziek op Schoot is het van belang muziek educatie voor jonge kinderen onder de aandacht te brengen. Ook het verdiepen en verbreden van de kennis over muziekeducatie voor jonge kinderen is een aspect van de reis.  Met een gecertificeerde docentenopleiding en momenteel 252.000 hits op internet op de woorden “Muziek op Schoot” zijn we aardig op weg. We weten waar we staan.

Met trots mag ik het muzikale prentenboek “Stijn zoekt zijn stem” presenteren. Het eerste Nederlandse exemplaar wil ik graag overhandigen aan een muziekpedagoog en bestuurder van formaat. Tijdens zijn vele binnen- en buitenlandse reizen oefenen boekhandels altijd een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem uit. Hij kan een mooi prentenboek dan ook echt niet laten liggen. Als PABO docent, lecturer in Music education aan het Codart conservatorium en een van de weinige bevoegde mannelijke Mos docenten, zet hij duidelijke lijnen uit in muziekeducatie. Ook internationaal zien we hem als workshop- of bandleider in Maleisië of Singapore, of tijdens een ECME of ISME congres. De uren die hij als voorzitter in de Gehrels Vereniging steekt zijn ontelbaar. Daarnaast is het altijd een plezier om met hem samen te werken. Als ik de koningin was had ik hem allang een lintje gegeven maar we houden het even bij het eerste exemplaar van dit muzikale prentenboek. Michel, ik wil meteen Gehrels Muziek Educatie van harte feliciteren met het 65 jarig jubileum en ik hoop dat we onze reis, om kwaliteit te leveren in muziekeducatie voor alle kinderen van 0-13 jaar, gezamenlijk nog een tijdje voort kunnen zetten.

Het eerste exemplaar van “Vince finds his voice”, wil ik graag uitreiken aan Dr. Susan Young. Ik ontmoette haar voor de eerste keer op een congres van ECME ISME vele jaren geleden. Daarna volgden nog vele bijzondere ontmoetingen. Bezig met het schrijven van het boek “Music with the under fours” logeerde ze een tijdje in Zevenhuizen om te analyseren hoe wij, in Nederland, met muziek educatie voor jonge kinderen werkte. Ze publiceerde daarnaast vele artikelen over muziek met jonge kinderen en begeleidt o.a. PH D studenten aan de universiteit van Exeter. Als voorzitter van MERYC, de Europese groep van wetenschappers en muziekeducatie professionals, draagt ze ook een steentje bij het verdiepen en verspreiden van kennis over muziekeducatie aan jonge kinderen. Maar als oma zal zij met haar kleinkinderen vast veel plezier beleven aan dit muzikale prentenboek.

Mijn laatste dankbetuiging is aan mijn team van medereizigers binnen en buiten de Stichting, die “Stijn zoekt zijn stem’ mogelijk gemaakt hebben: de medebestuursleden: Marjanka, Marijke, Felice en José. Monique, die de illustraties verzorgde, Leo voor de cd opnames, Noortje en Gilian voor het inzingen en inlezen van de cd, de drukker voor alle ideeën en de prettige samenwerking, maar vooral ook onze sponsor. Dank aan Split Vision!

En….hoe onze reis, en de reizen van “Stijn en Vince” verder zullen verlopen.. de toekomst zal het leren.

Wij hopen dat vele kinderen, ouders maar ook pedagogisch medewerkers samen met Stijn en Sterre, hun stem gaan ontdekken.

2 oktober 2010 Margré van Gestel, voorzitter Stichting Muziek op Schoot

Mos Blog september 2010

Hopelijk heeft iedereen een goede tijd gehad deze zomer. De meeste cursussen Muziek op Schoot staan weer op het punt te beginnen en de agenda’s stromen vast weer vol met afspraken.

Wat dat betreft zou de muziekmanifestatie op 2 oktober 2010 ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van Gehrels Muziekeducatie, in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam, in de agenda moeten staan. Tijdens de manifestatie wordt door de Stichting Muziek op Schoot een eerste uitgave gepresenteerd van een muzikaal prentenboek met cd: “Stijn zoekt zijn stem”. Er is zowel een Nederlandse als een Engelse versie beschikbaar. De illustraties zijn door een beeldend kunstenaar gemaakt en de humoristische kleurige schilderijen zijn een lust voor het oog. In het boek ook vier liedjes met les ideeën voor verschillende leeftijden. Natuurlijk wordt het prentenboek, op 2 oktober, te koop aangeboden voor een leuk prijsje. (Binnenkort meer info op deze website.)

Dr. Susan Young is een van de keynote speakers tijdens de muziekmanifestatie. Zij zal ingaan op de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen 0-12 jaar. In de middag zal zij ook een lezing geven waarbij zij in zal gaan op research met jonge kinderen van 0-4 jaar. Verschillende stromingen van hoe je kunt kijken naar ontwikkeling van jonge kinderen worden onder de loep genomen.

Onderzoek in muziekeducatie met jonge kinderen is een vakgebied wat in Nederland nog ontwikkeld moet worden. Wij als MoS docenten kunnen op dat terrein nog heel veel kennis en vaardigheden opdoen. Met alle nieuwe master opleidingen is kennis van wetenschappelijk onderzoek in de toekomst een “must”! Dus… schrijf je in en zet een stap verder in je professionele ontwikkeling. Het wordt vast reuze interessant! 

Ook super interessant waren het ECME (Early Childhood Music Education)  en het ISME (International Society of Music Education) congres, in juli en augustus 2010 in Beijing, China. Tijdens het ECME congres waren er 220 deelnemers uit 18 landen. Er zijn lezingen gegeven, workshops georganiseerd en er werden 20 posters gepresenteerd. Op iedere poster een verslag van een onderzoek of muziekproject met jonge kinderen. Heel interessant om al die verschillende projecten en hun resultaten te zien.

Een greep uit de titels van de lezingen en workshops tijdens het congres: “Music at home and in the preschool: children and music participation in the early years”, “Language acquisition: a bridge to understanding music development” en “Nurturing musical elements in the early years”. Er werden verschillende workshops gepresenteerd. De muziekles gegeven aan een groep Chinese kinderen van 4 jaar oud viel bij veel deelnemers in de smaak. Deze les had veel elementen uit “onze Muziek op Schoot lessen” maar miste b.v. overgangen. Er werd bij iedere activiteit materiaal gebruikt en dat is iets wat wij toch iets anders aanpakken. Verder was het natuurlijk erg leuk om de Chinese kinderen te zien. Wat dat betreft hebben alle kinderen over de gehele wereld toch wel veel dingen gemeen.

Het aspect invloed van cultuur hebben we wel erg goed kunnen zien in onze weken in China. We kregen nl. ook verschillende concerten aangeboden tijdens de conferenties. Enkele foto’s van de musicerende, dansende en zingende kinderen wil ik jullie niet onthouden. Ik denk dat de meeste toehoorders verbaasd stonden over het niveau van dans en musiceren maar vooral over de geweldige gedisciplineerdheid en de strakke regie van de Chinezen. Natuurlijk kijken wij hier met onze westerse ogen naar, maar ik heb er in ieder geval van genoten.

Als commissielid van ECME (2008-2014) ben ik in Beijing benoemd tot voorzitter van de Early Childhood Music Education commissie voor de periode 2010-2012.

Het bestuur van ECME 2008-2010

v.l.n.r.: Jennifer Leu (Taiwan), Margré van Gestel (Nederland), Glaudia Gluschankof (Israel) Joanne Rutkowski (USA) en Diane Persellin (USA) (niet op de foto: Beatriz Ilari (Brazilië)

In de functie als voorzitter van ECME wil ik jullie dan ook allemaal uitnodigen om na te denken over deelname aan het volgende ECME congres. Dit ECME congres zal plaatsvinden van 9-13 juli 2012 op Korfu, Griekenland. Aansluitend zal het ISME congres plaatsvinden in Thessaloniki van 15 tot 20 juli 2012.

Ik heb de laatste jaren gemerkt dat de kwaliteit die wij leveren op het gebied van muziekeducatie met jonge kinderen in Nederland werkelijk wereldklasse is. Ik hoop dat we in samenwerking met onze gediplomeerde Muziek op Schoot docenten, wetenschappers en belangstellenden uit andere disciplines, in staat zijn om deze kennis nog verder te verdiepen en te verbreden en dit gezamenlijk uit te dragen, over de gehele wereld.

Een schooljaar toegewenst met vele kansen tot ontwikkeling!

Margré