Stichting Muziek op schoot
Docentenpagina    
Kinderopvang
Opleidingen           
Nieuwsbrief
MoSBloG              
Vacatures
Huisregels   
Links    
Contact
Huisregels

Doel:
Het bestuur van Muziek op Schoot en de webmaster stellen zich ten doel om:

· via de website informatie uit te dragen over muziek in de voorschoolse muziek educatie waarbij respect en gelijkwaardigheid als wel het verschaffen van de juiste informatie voorop staat. (In zoverre dit met de huidige kennis mogelijk is)

· via de website kennis over muziek in de voorschoolse educatie te verdiepen door o.a. de mogelijkheid te bieden om informatie met elkaar uit te wisselen


Inhoud:
Het bestuur van Muziek op Schoot en de webmaster

· houden zich het recht voor om alle informatie die schadelijk kan zijn voor derden onmiddellijk van deze website te verwijderen.

· zijn vrij om verwijzingen naar zaken geen betrekking hebbende op de Voorschoolse Muziek Educatie onmiddellijk te verwijderen van de website of niet te plaatsen op de website.

· houden zich het recht voor om reclame teksten die dienen voor persoonlijk of financieel gewin te verwijderen dan wel niet te plaatsen.

Wanneer een privé persoon bezwaar heeft tegen informatie geplaatst op de website dan dient deze persoon zich in contact te stellen met het bestuur/ de webmaster. Na onderzoek zal in overleg zorg gedragen worden voor het z.s.m. aanpassen of verwijderen van de info op de website.

copyright © 2008-2009 Stichting Muziek op Schoot