Stichting Muziek op schoot
Docentenpagina    
Kinderopvang
Opleidingen           
Nieuwsbrief
MoSBloG              
Vacatures
Huisregels   
Links    
Contact

Advies

Opleidingen, Cursussen & Coaching

Partners

Lezingen/Demonstraties

Home MoS Kinderopvang

© skon kinderopvang

De landelijke kinderopvangorganisatie skon staat voor een brede ontwikkeling van kinderen. Muziek is daarbij een belangrijk instrument.  Daarom maakt muzikale vorming onderdeel uit van het pedagogisch beleid van alle kinderdagverblijven van skon. Gediplomeerde MoS-docenten spelen hierin een belangrijke rol.

Eenmaal per week wordt er op de dagverblijven muziekles gegeven door de Muziek op Schoot- docent aan de kinderen, waar ook de pedagogisch medewerkers actief aan deelnemen. Door de liedjes en de activiteiten gedurende de week te herhalen, geven de pedagogisch medewerkers een vervolg aan deze lessen. Hierdoor bereiken ze ook de kinderen die op de andere dagen aanwezig zijn en wordt de muziek geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf.

In samenwerking met de Stichting Muziek op Schoot organiseert skon kinderopvang twee keer per jaar een coachingsdag voor de Muziek op Schoot-docenten die werkzaam zijn in een van de blauwe dieren kinderdagverblijven van skon. Pedagogisch medewerkers van skon die de opleiding ‘Muziek en beweging in de voorschoolse opvang’  hebben gevolgd, kunnen ook deelnemen.

Kinderdagverblijven die aan kunnen tonen dat er structureel muzieklessen worden gegeven door een gediplomeerd MoS-docent en kunnen laten zien dat muziek geïntegreerd is in de dagelijkse gang van zaken, kunnen een aanvraag indienen tot het verkrijgen van het predikaat “Zingenderwijs”. Het merendeel van de kinderdagverblijven van skon heeft dit predikaat in het bezit. www.skon.nl
K&P Kinderopvang staat voor kwaliteit en professionaliteit in de kinderopvang. Zij hebben een groot aanbod aan opleidingen, cursussen en workshops in het kader van deskundigheidsbevordering voor mensen die zich inzetten voor de begeleiding en opvoeding van kinderen. De organisatie van zowel de docentenopleiding Muziek op Schoot als de opleiding Muziek en beweging in de voorschoolse kinderopvang ligt bij K&P. www.kp-kinderopvang.nl
  • Gehrels Muziek Educatie

De huidige onderwijssituatie vraagt om blijvende en hernieuwde aandacht voor het vak muziek. Dit geldt zowel voor het primair- als voortgezet onderwijs en niet in de laatste plaats voor de 0 tot 4 jarigen. Dit betekent voor Gehrels Muziek Educatie blijvende aandacht voor de voorschoolse muziekeducatie, de jongste doelgroep. De samenwerking met de Stichting Muziek op Schoot uit zich o.a. in het plaatsen van artikelen in het muziek pedagogisch vakblad “De Piramide” en een samenwerking in het organiseren en uitvoeren van landelijke studiedagen.

Een belangrijk onderdeel van het beleid van Gehrels Muziek Educatie is om muziek in de voorschoolse educatie en de aansluiting naar kwalitatief goed muziekonderwijs in het basisonderwijs verder te ontwikkelen. Met in het achterhoofd de visie van een leven lang leren is het noodzakelijk een muzikaal ontwikkelingsperspectief te bieden dat in een doorgaande leerlijn kan worden aangeboden.
Gehrels Muziek Educatie heeft in de loop der jaren een behoorlijk netwerk ontwikkeld van verenigingen en instellingen die actief zijn op het gebied van muziekeducatie aan de doelgroep van 0 tot 12 jarigen. www.gehrelsmuziekeducatie.nl