Stichting Muziek op schoot
Docentenpagina    
Kinderopvang
Opleidingen           
Nieuwsbrief
MoSBloG              
Vacatures
Huisregels   
Links    
Contact

Opleiden en coachen van pedagogisch medewerkers in het geven van muziek in het kinderdagverblijf.

Muziek en bewegen zijn een onuitputtelijke bron voor activiteiten vol plezier. Er kan nog veel meer met muziek in de kinderopvang dan er veelal mee gedaan wordt.

Advies

Opleidingen, Cursussen & Coaching

Partners

Lezingen/Demonstraties

Home MoS Kinderopvang

Opleiding Muziek en Beweging

Via de opleiding muziek en beweging in de voorschoolse educatie worden pedagogisch medewerkers geschoold in het werken met muziek en jonge kinderen.

De pedagogisch medewerkers doen ideeën en vaardigheden op en leren hoe ze de ontwikkeling van het jonge kind via muziek en bewegingsspel kunnen stimuleren. Ze zijn in staat om na de opleiding muzikale activiteiten in het dagprogramma te integreren. De stichting Muziek op Schoot geeft, door middel van studiedagen, uitwisselingsbijeenkomsten en individuele begeleiding, invulling aan coaching en begeleiding van pedagogisch medewerkers. Zie www.muziekopschoot.org/opleidingen

© skon kinderopvang

Korte Cursussen voor pedagogisch medewerkers

De voorschoolse periode blijkt steeds meer in beeld te komen als een periode waarin kinderen zorgvuldig gevolgd en begeleid moeten worden, willen zij de beste kansen krijgen om hun ontwikkeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Muziek is hiervoor een uiterst geschikt medium. Het in goede banen leiden van ontwikkelingsstimulering via de muziek is erg boeiend en geeft een nieuwe dimensie aan het werken met kinderen.
Kp-kinderopvang heeft een aanbod aan cursussen waarin muziek en ontwikkelingsstimulering hand in hand gaan. De ontwikkeling en uitvoering van deze cursussen is in handen van opleidingsspecialisten binnen de Stichting Muziek op Schoot. www.kp-kinderopvang.nl

Muziek en beweging in de voorschoolse educatie
Een cursus van 2 dagen. Zie www.muziekopschoot.org/opleidingen