Stichting Muziek op schoot
Docentenpagina    
Kinderopvang
Opleidingen           
Nieuwsbrief
MoSBloG              
Vacatures
Huisregels   
Links    
Contact

Advies

Opleidingen, Cursussen & Coaching

Partners

Lezingen/Demonstraties

Muziek in de voorschoolse kinderopvang

Muziek en bewegen zijn een onuitputtelijke bron voor activiteiten vol plezier. Door liedjes en muzikale spelactiviteiten te integreren in de dagelijkse gang van zaken in peuterspeelzaal en kinderdagverblijf worden de kinderen op een speelse manier begeleid in hun muzikale en algehele ontwikkeling.

De St. Muziek op Schoot wil een platform zijn om kennis over muziek in de voorschoolse educatie uit te dragen door middel van het geven van advies, opleidingen, cursussen, lezingen en demonstraties.

© skon kinderopvang
© skon kinderopvang