Stichting Muziek op schoot
Docentenpagina    
Kinderopvang
Opleidingen           
Nieuwsbrief
MoSBloG              
Vacatures
Huisregels   
Links    
Contact

Advies

Opleidingen, Cursussen & Coaching

Partners

Lezingen/Demonstraties

Home MoS kinderopvang

Iedere dag muziek in uw kinderdagverblijf? Dat kan!

Wilt u zich profileren als een muzikaal kinderdagverblijf? De Stichting Muziek op Schoot biedt u de mogelijkheid tot ondersteuning en begeleiding bij het realiseren hiervan.

De kinderopvang staat regelmatig voor nieuwe uitdagingen. De snelle ontwikkelingen van de laatste jaren vragen om een permanente educatie van de pedagogisch medewerkers en leidinggevenden. Vooral op het terrein van ontwikkelings-stimulering van de kinderen via de muziek is er bij de Stichting Muziek op Schoot in ruime mate expertise aanwezig. Het aantrekken van een bevoegd Muziek op Schoot docent kan de muziekeducatie en ontwikkelingsstimulering van de jonge kinderen via de muziek op een hoger plan brengen.

Jonge kinderen houden van zingen, bewegen en klinkende muziek. Muziek kan in het kinderdagverblijf een belangrijke rol spelen. Door de muzikale spelactiviteiten aan te passen aan de leeftijd wordt de algehele ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Kinderdagverblijven die ervaring hebben met ontwikkelingsstimulerend werken via muziek, merken dat de pedagogisch medewerkers worden geïnspireerd om muziek te integreren in de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf. De kwaliteit van de muziekeducatie in de voorschoolse opvang kan worden verhoogd door het aantrekken van een gediplomeerd Muziek op Schoot docent. Musici en pedagogen met het diploma Muziek op Schoot hebben zich gespecialiseerd in het ontwikkelingsgericht werken met muziek en jonge kinderen van 0-4 jaar. De St. Muziek op Schoot kan door middel van advisering en bemiddeling dit traject begeleiden.
Contact: margre.van.gestel@muziekopschoot.org