Stichting Muziek op schoot
 Docentenpagina     Kinderopvang
Opleidingen           Nieuwsbrief
MoSBloG              Vacatures
Links    Huisregels   Contact
Vacature Plaatsing

Indien u een vacature wilt laten plaatsen dan kunt u

- contact opnemen met de info@muziekopschoot.org

De Tekst
Er is een maximum van 650 woorden per vacature toegestaan. Vermeld ook contact gegevens zoals telefoonnummer, email en uw web site. Ook kunt u eventueel uw logo laten plaatsen. Graag in jpeg aanleveren met een maximum van 75kb.

Mocht de vacature vervuld zijn dan verzoeken wij u vriendelijk om dit te melden.

De stichting stelt het op prijs om een bijdrage/ donatie / vriend van de Stichting te mogen ontvangen. Hierdoor kunnen wij ons werk aangaande de voorschoolse muziekeducatie voortzetten. Dit bedrag kan overgemaakt worden op ABN Amro nummer 47.44.71.411.

Hartelijke dank