Stichting Muziek op schoot
Docentenpagina    
Kinderopvang
Opleidingen           
Nieuwsbrief
MoSBloG              
Vacatures
Huisregels   
Links    
Contact
Regiobijeenkomsten
Zondagmiddag 29 augustus 2010 is de volgende regio-bijeenkomst in Delft.

Zaterdagmiddag 23 januari 2010 was de tweede bijeenkomst van de regio Zuid-Holland in Krimpen. Met 8 Muziek op Schootdocenten hebben we een zeer inspirerende middag gehad.

Na een algemene voorstel- en vragenronde beginnen we met ons onderwerp:

Het lied ‘Rond” van Marijke Albers wordt uitgediept op de volgende items:

  • Muzikale verantwoording
  • Spelmogelijkheden zonder materiaal
  • Spelmogelijkheden met materiaal
  • Doelstellingen bij dit lied

Vanuit 8 verschillende docenten gedacht werd dit een erg uitgebreide sessie, met zeer bruikbare en ook originele invalshoeken!

Bij het lied ‘Grote Klokken’ wisselen we onze spelactiviteiten uit.

Tot slot wisselen we liedmateriaal en ideeën voor lesmateriaal uit.

Hartelijke groeten, Félice van der Sande Regioleider Zuid-Holland